Språkskolans högstadium - Språk, media & kommunikation!

Språk

Språkskolan har en unik profil. Förutom svenska som undervisningsspråk ger vi eleverna mycket goda kunskaper i engelska. De läser också tyska, franska eller spanska pånybörjar- eller fortsättningsnivå och har dessutom möjlighet att läsa ytterligare något av de stora världsspråken.

Media och kommunikation

Att öva sig i kommunikation och att höja sitt självförtroende tycker vi är viktigt. Båda hjärnhalvorna ska stimuleras och leda till ett roligare och mer effektivt lärande. Vi arbetar därför ämnesöverskridande med media i projektform med bland annat film, musik, och bloggande som vi anser är en naturlig del av dagens samhälle.

NO

Förutom språk, media och kommunikation lägger vi också fokus på NO-ämnen, där vi har ett laborativt arbetssätt för att stimulera elevens intresse!

Eget kök

Vi tror att näringsrik och god mat ger friskare och gladare elever som har ork att gå en hel dag i skolan. Med eget tillagningskök får vi möjlighet till ursprungskontroll och vi väljer att prioritera lokala och ekologiska livsmedel.

Vision

På Språkskolan vill vi låta eleverna utvecklas till självständiga människor med en god självbild och som kan och vågar kommunicera med sina medmänniskor på ett meningsfullt sätt. Vi vill fungera som en språngbräda för våra elever så att de kan utnyttja framtidens alla möjligheter.

Framtiden

Språk- och mediakunskaperna som eleven får hos oss ger en viktig grund inför fortsatta studier på gymnasium och högskola. Elever som har läst moderna språk på högstadiet får dessutom extra poäng i sin ansökan till gymnasiet.

Internationella projekt

Språkskolan har deltagit i olika EU-projekt för, bland annat, barns välmående. Vi samarbetar också med andra europeiska skolor genom olika projekt och utbyten.

Fina lokaler

Språkskolan har flyttat in i fantastiskt fina, nybyggda lokaler på det nya området Marielund. Vi har även en helt ny skolgård som inbjuder till rörelse och utevistelse.

Vi har små klasser, läxläsning, egen elevdator med Office 365 och kommunikationsverktyget Schoolsoft.

Oavsett vad du vill bli i framtiden är Språkskolan en del av vägen dit!