Fritidsklubben (år 2-6)

En dag på fritids

Kl. 07:00 Fritids öppnar
Kl. 07:30 Frukost serveras
Kl. 08:10 Skolan börjar

När skolan slutar så öppnar fritids

Fri lek / planerad aktivitet.
Ca kl. 14:15 Mellanmål. Tiden kan skifta lite beroende på när barnen slutar skolan.
Efter mellanmålet har vi innelek/utelek/planerad aktivitet.
Ca kl 16:30 Går vi över till Fritidskammaren, där serveras det frukt.
Kl. 17.30 Fritids stänger

Aktiviteter

Varje dag erbjuds en planerad aktivitet inne och en planerad aktivitet ute. Den planerade aktiviteten inne kan vara t.ex. lekar, Just Dance och pyssel. Under pysslet får barnen skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, samt träna sin finmotorik. Ytterligare ett syfte med pysslet är att väcka fantasin och skaparglädjen.
Den planerade aktiviteten ute kan vara t.ex. samarbetsövningar och lekar i olika former.

Mellanmål

Mellanmål är ämnat att vara en lugn stund för barnen att sitta ner och samtala med varandra. Vi är noga med att följa samma rutiner vid mellanmålet för att det ska ge trygghet.

Läxläsning

Frivillig läxläsning erbjuds en timme en till två gånger per vecka. Under den tiden finns en av skolans lärare tillgänglig.

Fritidsklubben, år 3-6

Margareta J.
Fritidsklubben

Fredrik H.

Fredrik H.
Fritidsklubben

Johan C. Fritidsklubben

Johan C.
Fritidsklubben