Språkskolans 6-årsverksamhet – unik i sitt slag!

I vår verksamhet tar vi tillvara på 6-åringens lust och nyfikenhet att lära. Därför rymmer dagarna i förskoleklassen många tillfällen att lära och utveckla språket såväl som lek och annan social träning.

Svenska

Vi arbetar med läs- och skrivförberedande material, bokstavsträning och språklekar enligt Bornholmsmodellen. Vi tränar språkljud och språkbyggnad (rim, meningar, ord, stavelser och ljud).

Mycket engelska på ett lekfullt sätt

Målet är att barnen ska upptäcka ett nytt språk och tycka att det är roligt att lära och kunna uttrycka sig på ett nytt sätt. Vi sjunger, leker, tränar ord, rim och ramsor och pysslar.

Matematik

Vi lägger grunden för matematisk förståelse och lär oss de grundläggande matematiska begreppen. Vi övar kommunikation, reflektion och taluppfattning.

Idrott med lek och rörelse

Inomhusidrott i form av lekar och bollspel där vi tränar motorik men också att lyssna och kunna anpassa sig till lekens regler. Utomhusidrott då vi t.ex. provar på skidåkning, skridskor och brännboll.

Exempel på schema för förskoleklassen.

Exempel på schema för förskoleklassen.

Värdegrund och social träning

Varje vecka har vi lekar och övningar för att stärka gruppen och ge barnen verktyg att förhålla sig till varandra på ett bra sätt.

Samling

Vi tittar i almanackan, leker lekar och går igenom dagen.

Tema

Vi lär oss om djur och natur, vår kropp och vår närmiljö.