Fritidskammaren (år F-1)

En dag på fritids

Kl. 7.00 Fritids öppnar
Kl. 7.30 Frukost serveras
Kl. 8.10 Årskurs 1 börjar
Kl. 8.30 Förskoleklassen börjar

När skolan slutar börjar fritids.

Kl. 13.40 Mellanmål. Efter mellanmålet har vi oftast utevistelse eller annan planerad aktivitet.
Kl. 16.30 Fruktstund
Kl. 17.30 Fritids stänger

Veckans pyssel

Barnen får skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, samt träna sin finmotorik. Ytterligare ett syfte med veckans pyssel är att väcka fantasin och skaparglädjen. Veckans pyssel är frivilligt.

Utevistelse/utelek

Vi är ute varje dag. Det gör vi för att barnen ska få röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Vi har också planerade aktiviteter ute som till exempel lekar och samarbetsövningar.

Värdegrund

En gång i veckan har vi värdegrundssamling. Då pratar vi om hur man är en bra kompis, diskuterar etik och moral m.m. På värdegrunden jobbar vi även med sagor, drama och musik.

Mellanmål

Mellanmål är ämnat att vara en lugn stund för barnen att sitta ner och samtala med varandra. Vi är noga med att följa samma rutiner vid mellanmålet för att det ska ge trygghet.

Läxläsning

Frivillig läxläsning erbjuds en timme en till två gånger per vecka. Under den tiden finns en av skolans lärare tillgänglig.

Fritidskammaren, år F-1

Kristoffer P.
Fritidskammaren

Alfred G.

Alfred G.
Fritidskammaren

Elisabeth L.
Fritidskammaren

Maria L.
Fritidskammaren