Handlingsplaner

Här kan du ladda hem förskolans handlingsplaner i pdf-format.

Lokal likabehandlingsplan mot mobbing och kränkande behandling
Alla som rör sig i Språkskolans verksamhet har rätt att bli bemötta på ett respektfullt sätt, och därför vill vi arbeta för att respekten för individen och dennes integritet upprätthålls.

Ladda ner Språkförskolans Krisplan här!

Krisplaner
Vid händelse av dödsfall, svår sjukdom eller svår olycka ibland eleverna, deras närmaste familj, eller bland personalen, finns förskolans krisplan att agera utifrån.

Ladda ner för förskolan här!

Handlingsplan ang huvudlöss

Ladda ner för förskolan här!!

Verksamheten ur genusperspektiv

Ladda ner för förskolan här!